Η GOLIFT αναλαμβάνει βάσει ολοκληρωμένης μελέτης, την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων ανελκυστήρων και εγκαταστάσεων παντός τύπου. Αναβαθμίζεται συγχρόνως η ασφάλεια, η διάρκεια της κατασκευής και εναρμονίζονται όλα με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές που είναι πλέον απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία και χρήση για όλες τις κατοικίες, γραφείa και βιομηχανικούς χώρους.
Eίμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.