Η συντήρηση των εγκαταστάσεων του ίδιου του ανελκυστήρα είναι το Α και το Ω, πρωτίστως για την ασφάλεια των χρηστών και συνέχεια για την επιμήκυνση, τη χρονική διάρκεια και την οικονομία των μηχανικών μερών της κατασκευής.
Εμείς θεωρούμε την συντήρηση, τόσο στις δικές μας κατασκευές όσο και σε κατασκευές τρίτων, απαραίτητη, αναγκαία και άμεση. Για αυτό το λόγο παρακολουθούμε από κοντά τη σωστή λειτουργία του ανελκυστήρα με μηνιαίες επισκέψεις, κρατούμε ακριβές ημερολόγιο, ενημερώνουμε τον ενδιαφερόμενο και ακολουθούμε πιστά τις προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις μας, βάσει των συστάσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών kritikes kazino.