Η GOLIFT αναλαμβάνει βάσει ολοκληρωμένης μελέτης, την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων ανελκυστήρων και εγκαταστάσεων παντός τύπου. Αναβαθμίζεται συγχρόνως η ασφάλεια, η διάρκεια της κατασκευής και εναρμονίζονται όλα με τις νέες τεχνικές https://betopolis.gr/kino-opap/ προδιαγραφές που είναι πλέον απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία και χρήση για όλες τις κατοικίες, γραφείa και βιομηχανικούς χώρους.
Eίμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.